Docházka

Evidence docházkových dat a jejich další zpracování.

Aplikace docházka pracuje s nasnímanými docházkovými průchody z docházkových terminálů nebo na základě dat pořízených pomocí denní výčetky popřípadě docházková data generuje přímo z kalendáře neboli plánů docházky. Ikdyž společnost eviduje příchody, odchody či jiná přerušení pomocí docházkových snímačů, ne vždy je používá pro vlastní zpracování. Někdy je má pouze jako informativní údaj, o průchodu zaměstnance. Jindy se ani nevyplatí pro malý počet zaměstnanců docházkové terminály zřizovat.

Základní vlastnosti docházkového systému:

 • Docházka pracuje s pravidelnou, nepravidelnou a nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.
 • Pracuje s jednosměnným provozem, dvojsměnným, třísměnný či nepřetržitým.
 • K docházkovým datům zpracovává příplatky podle odpracované doby pravidly zákoníku práce platné legislativy a podle směrnic společnosti.
 • Každý pracovník může mít dle pozice různé pravidla vyhodnocení pracovní doby a zároveň docházkový systém klade důraz na legislativní požadavek „rovného zacházení“.
 • Samozřejmostí je zpracování různých délek směn a evidence přestávek na jídlo a oddech.
 • V docházce lze evidovat pružnou pracovní dobu a tu vyhodnocovat po dnech či za kalendářní měsíc.
 • Docházkový systém neopomíjí ani zkrácené úvazky.
 • Software docházky pracuje s pojmy náhradního volna a přesčasem a s hodinami takto zařazeným dokáže pracovat automaticky v rámci zákoníku práce i mzdových směrnic organizace.

Součastný zákoník práce má na začátku, konkrétně v § 4b zákona č.262/2006 Sb., větu ve smyslu co není zakázáno – je povoleno. Proto i docházkový systém v rámci svého nastavení vychází vstříc konkrétním potřebám zákazníka. Společnost POSYS,spol. s r.o. je autorem řešení a v případě potřeby je připravena i k úpravám podle vašich potřeb.

Vývoj softwaru a konzultace v této oblasti provádíme od roku 1998 a máme zkušenosti, které dále rozšiřujeme. Sledujeme trendy a legislativu nejen v oblasti docházky, ale i v oblastech s tím souvisejících.

Rozšiřující řešení modulu docházka:

 • Výpočet příspěvků stravy. Na základě odpracované doby dojde podle pravidel společnosti k vyhodnocení nároků
  a příspěvek na stravu. Ten je vyhodnocen do srážky za vydané stravenky, nebo odebrané jídla v různé kombinaci.
  Podrobněji v popisu aplikace stravovací systém.
 • Stravovací systém – objednání a výdej stravy. Zaměstnanci si objednávají stravu z jídelníčku v rámci jednotlivých jídelen. Následně probíhá výdej objednaných jídel ve stravovacím zařízení. Popis podrobněji v aplikaci stravovací systém.
 • Plán nepřítomnosti. Zaměstnanci si žádají o nepřítomnost svého nadřízeného. Ten jim nepřítomnost schvaluje, zamítne, nebo naopak nařizuje. Aplikace nejen udává kultivovanost procesu žádostí o volno, ale zejména poskytuje nadřízenému nástroj a přehled o naplánovaných dovolených apod.
 • Pohotovostní deník. Umožňuje sledovat a plánovat pohotovosti jednotlivých zaměstnanců.
 • Personální obsazení směn. Aplikace umožňuje komunikovat bez osobního kontaktu vedoucím pracovníkům zejména v pětičetném provozu. Jednotlivé směny si žádají druhé směny o vykrytí profese s patřičným vzděláním, certifikacemi při výpadku vlastních zaměstnanců.
 • Rozpis docházkových dat na zakázky,projekty. Mzdové náklady představují jednu z podstatných položek nákladů společnosti. Proto se zabýváme my naši zákazníci sledování a rozpisu mzdových nákladů. Zajímá-li vás tato problematika, blíže vám ji popíšeme zde.