(current)

ERP Helios NephriteInformační systémy HELIOS


z produkce společnosti Asseco Solutions plně pokrývají potřeby velkých, středních i malých firem
a ostatních ekonomických subjektů, jako například institucí z oblasti veřejné správy.
Informační systémy HELIOS pracují s nejmodernějšími technologiemi. Sledují aktuální legislativu a lze je jednoduše přizpůsobit
pro konkrétní potřeby společnosti. Společnosti, které vyvýjí do Heliosu, nebo jej implementují jsou české popř. slovenské.
Tedy znají místní legislativu a podmínky, zvyklosti.
Infomační systém HELIOS má rozsáhlé zkušenosti s vývojem a implementací specializovaných řešení pro nejrůznější odvětví podnikání. Patří mezi ně zejména: automobilový průmysl, utility, strojírenství, stavebnictví, potravinářství, plastikářství, chemie apod.

Helios Nephrite

Je moderní ERP systém pro velké firmy. Poskytuje velké spektrum modulů, které tvoří tzv. oborová řešení pokrývající i specifika podnikání daného oboru. Spolu s běžnou ekonomickou částí, případným Workflow, Business Intelligence, Controlling apod. nabízí zejména jednotnost a komplexnost. S pomocí dalšího nástroje Helios Mobile rozšiřuje o další důležitou vlastnost - přístup zaměstnancům téměř odkudkoliv a kdykoliv.

Co Vám Helios Nephrite přinese?


HEn1


  Generální ředitel
  • Relevantní informace
  • Přehled o chodu firmy
  • Podklady pro strategické rozhodování
  • Sledování indikátorů na ploše nebo na mobilním zařízení
  • Snazší orientace v množství firemních dat

   Finanční ředitel
  • Kontrola finančních toků ve firmě
  • Kontrola pohybu finančních dokladů v rámci firmy
  • Zaručená správnost dle aktuální legislativy
  • Controlling, reporting
  • Rychlé a přesné podklady pro tvorbu rozpočtu
  • Sledování insolvence a kredibility zákazníků
   Marketingový ředitel
  • Evidence a segmentace zákazníků
  • Sledování konkurence, produktů a jejich parametrů
  • Sledování, plánování a vyhodnocování kontaktů a obchodních jednání
  • Sledování obchodního případu
  • Vyhledávání nových kontaktů z externích databází
  • Vyhodnocování efektivnosti obchodních jednání a akcí
   Výrobní ředitel
  • Plánování výroby
  • Plánování kapacit
  • Sledování průběhu zakázky
   IT ředitel
  • Perspektivní technologie
  • Kvalitní rychlý servis
  • Ověřená platforma
  • Silné nástroje pro správu
  • Snadná integrace
  • Audit provozu činností v systému
   Střední management a zaměstnanci
  • Rychlý přístup k datům
  • Uživatelská přívětivost
  • Provázanost informací
  • Ušetření zbytečné práce
  • Přednastavené výstupy


Více informací na Helios Nephrite

HEG pat