(current)

Vrátnice - recepce


Vstup do Vaší společnosti Vás také reprezentuje!Softwarové řešení pro vrátnici či recepci. Modul Vrátnice obsahuje evidence spojené s činností recepčních či vrátných, ostrahy podniku.
Modul je navržen tak, aby uživatel jednoduchým způsobem zvládal úkony potřebné k chodu recepce či vrátnice společnosti. Zkulturňuje práci - odpadá ruční zápis do papírových knih. Zabraňuje dodatečným korekcím a zápisům. Data se postupně uzamykají podle procesu práce. Z hlediska bezpečnosti v případě požáru či jiných událostí je možné ihned zjistit, kdo se v areálu nachází.

Jednotlivé evidence vrátnice: • Návštěvy - evidence návštěv, které do areálu společnosti vstupují či vjíždí jako posádka.
 • Vjezd služebních vozidel - pohyb firemních vozidel přes vrátnici, online evidence vozidel přítomných v areálu či vozidel mimo areál včetně evidence řidiče, který vozidlo používá.
 • Klíčový režim - nakládání s klíči. Online stav klíčů, zda jsou vydány, vráceny bez pečetě či zapečetěny. Včetně historie nakládání s klíči v podobě auditlogu.
 • Předání služby - evidence průběhu služby (pochůzky, předáváné věci či události následné službě, autorizace zaměstnance, který službu přebírá).

zvyr


Hlavní vlastnosti vrátnice: • Autorizace jednotlivých vrátných k přebírání služby s úkoly, věcmi, které přebírají.
 • Sledování pochůzek a s evidencí případnou náhlou událostí během pochůzky.
 • Při odchodu posádky lze odepsat vozidlo s celou posádkou, nebo částečně a dodatečně zbylou osobu samostatně.
 • U osob evidence platnosti poučení.
 • U firemního vozidla je možnost předvyplňovat stálého řidiče s možností opravy na jinou osobu.
 • Oprávnění pečetit klíče vybraným osobám.
 • Práce s aplikací je řízena postupným uzamykáním provedených úkonů, aby nedocházelo k dodatečným korekcím.
 • Možnost napojení na čtečku dokladů.


scanner