Docházkový terminál

Hardwarové zažízení pro sběr docházkových a zónových průchodů.

Přístupový systém

řeší oblast záznamu docházkových a zónových neboli přístupových průchodů.
Řízení vstupu je na základě evidence jednotlivých snímačů, zón přístupu popř. skupin oprávnění. Následně k jednotlivým čipům jsou oprávnění přiřazována. Oprávnění může být v jednoduché formě typu – může/nemůže snímat docházkový průchod, může/nemůže otevřít dveře. Nebo nasazení přístupového systému může probíhat sofistikovaněji a to až na časová pásma jednotlivých elektronických médií.

Karta přívěšek Identifikace docházkový průchodů nebo zónových průchodů probíhá pomocí RFID čipů. Čip může být v různé podobě. Nejčastěji v podobě karty, nebo přívěšku.

Docházkový terminál má vlastní IP adresu na počítačové síti s interním nebo externím serverem prostřednictvím http:// adresy.
Průchody se dále zpracovávají v docházkovém systému.
V případě výpadku elektrického proudu je docházkový terminál zálohovaný vlastní baterií a uchovává si až 10 tis průchodů. Po zpřístupnění sítě dojde k dodatečné komunikaci se serverem. Tyto docházkové terminály mohou řídit až 16 přístupových snímačů, které dle nastavených práv povolí/zakáží vstup do určité části areálu, v určitém čase. Každá identifikace (karta, přívěšek) může mít časové pásma rozdělena po ½ hodině, jako nejmenší jednotka.

Podle velikosti a potřeby společnosti se skládá sestava přístupového systému na míru.

Přístupový systém je složen z: